Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

V rámci projektu "Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi CZ.11/MGS/070"


O projektu

Projekt se zaměřuje na realizaci terapií pro děti a mládež se specifickými potřebami. Terapie napomohou k zařazení žáků se zdravotními problémy do praktického života. Hlavním cílem je rozvoj motorických, verbálních, pohybových, rozumových a citových schopností žáků. Terapie by také měly přispět ke zlepšení komunikace s okolím a schopnosti překonávat překážky, které před děti staví jejich postižení.

V návaznosti na tento projekt vznikl Bilaterální projekt. V rámci tohoto navazujícího projektu se uskuteční studijní cesta do Norska a mezinárodní konference zaměřená na využití terapií při práci s handicapovanými dětmi.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou handicapovaní žáci v péči partnerů. Jedná se především o žáky s vývojovými poruchami, se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, popřípadě žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením (sluchovým, zrakovým), poruchami komunikace (vadami řeči), poruchami autistického spektra, lehkoumozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy, kombinací různých typů postižení.

 
Termín realizace projektu: květen 2015 až duben 2016