Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

Podpořeno grantem z Norksa
Supported by grant from Norway

Workshopy

 

V rámci projetku "Implemenace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi"
reg. č. CZ.11/MGS/070.

V rámci projektu uspořádá CAVDV společná setkání pracovníků partnerů, zahraničních odborníků i zástupců dalších speciálních škol a odborné veřejnosti k tématům:

  • Hipoterapie
  • Canisterapie
  • Pohybové aktivity
  • Arteterapie
  • Dramaterapie
  • Muzikoterapie

Celkem předpokládáme, že se každého workshopu zúčastní minimálně 15 osob. Workshopy budou koncipovány jako čtyřhodinové. Workshopy vnesou vhled do problematiky a napomohou pedagogickým pracovníkům správně chápat vliv terapií v léčbě, ale i v prevenci následků často kombinovaných onemocnění dětí a žáků škol. Nepředpokládáme, že by pedagogičtí pracovníci sami pracovali s dětmi např. v rámci hipo nebo canisterapie, ale workshopy jim nabídnou vhled do dané problematiky nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ze zahraničí přislíbila účast paní Doc. Sigrid Straand. Zároveň pozveme k návštěvě i další odborníky v Norska, kteří se účastní plánovaných workshopů.

Profesorka Sigrid Straand z Lillehammeru, která je významnou osobností v oblasti práce s handicapovanými dětmi v Norsku.