Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

V rámci projektu "Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi
CZ. 11/MGS/070

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek, Šobrova 111.
Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma

Květen

Canisterapie

Plán canisterapií pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


 12.5.2015          

2 hod.                                                                         

 19.5.2015  

2 hod.

12.5. 2015 - Canisterapie s canisterapeutkou Žemličkovou a její fenkou Lavinou se zúčastnily dvě skupiny dětí základní školy speciálníse středně těžkým  postižením a děti s lehkým mentálním postižením. Seznámily se s pejskem, vyzkoušely si povely, přístup ke psovi. Pohrály si a vyzkoušely si vedení psa. Bylo krásné počasí, Všichni si to velice užili.

19.5. 2015 - Canisterapie s canisterapeutkou a její fenkou Lavinou se zúčastnily dvě skupiny dětí základní školy speciální se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Seznámily se s pejskem, vyzkoušely si povely, přístup ke psovi. Pohrály si, některé děti byly k fence polohovány a užily si klidné pohody v přítomnosti psa. Některé děti odbourávaly strach ze vztahu se zvířetem.

Hipoterapie

Plán hipoterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

4.5.2015 

                          2 hod.

5.5.2015 

                          2 hod. 

11.5.2015

                          2 hod.

13.5.2015

                          2 hod.

22.5.2015

                          2 hod.

25.5.2015

                          2 hod.

27.5.2015

                          2 hod.

29.5.2015

                          2 hod.

4.5. 2015 - Žáci ze základní školy speciální se středně těžkým mentálním postiženímsi pod vedením terapeutky p.Martiny Jestřábové na ranči Ixion vyzkoušelisedlání koně, hřebelcování, zopakovali si přístup ke koni. Všichni se na koniprojeli a měli možnost se seznámit i s novými přírůstky - hříbaty. Pobytna ranči s koňmi si všichni pochvalují.

5.5. 2015 - Žáci ze základní školy speciální se středně těžkým a těžkým mentálnímpostižením si pod vedením terapeutky p.Martiny Jestřábové na ranči Ixionvyzkoušeli přímý kontakt s koněm, někteří hřebelcování, zopakovali sipřístup ke koni. Všichni se na koni projeli, někteří s asistentkou. Naranči se mohou děti potěšit i s jinými zvýřaty - kočky, pes, králíci,kozičky. Pobyt na ranči je pro děti uvolňující.

11.5. 2015 - Hipoterapie se zúčastnilo 6 žáků ZŠ Speciální v Písku. Seznámili se s koňmi, vyčesali, připravili na sedlání a k projížďce. Na koních se vystřídaly všechny děti, mají ke koňům na Ixionu velmi pěkný vztah.

13.5. 2015 - Skupina 6 dětí ze ZŠ speciální a praktické v Písku siv přítomnosti terapeutky p.Jestřábové na ranči Ixion užila slunečný dens koňmi a ostatními zvířecími obyvateli ranče. Koně děti česaly, hladily,kartáčovaly, pomáhaly sedlat a všichni si zajezdili.

22.5. 2015 - Další setkání dětí s koňmi proběhlo v pokračovací fázi ovládání zvířat a vztahu k nim. Terapie se zúčastnili žáci ZŠ speciální v Písku, žáci se středně těžkým mentálním postižením.

25.5. 2015 - Děti ze ZŠ speciální v Písku, děti s těžkým mentálním postižením v doprovodu terapeutky a pedagogického dozoru opět pomáhaly sedlat, hřebelcovat, česat a postupně se všechny projely po ranči, odvážnější si užily projížďku lesem.

27.5. 2015 - Žáci základní školy speciální v Písku se i v nepřízni počasí vydali na setkání na ranči. Špatné počasí jim vynahradilo příjemné prostředí a hlavně pobyt s koňmi a na koních.

29.5. 2015 - Hipoterapie se zúčastnilo 6 žáků ZŠ Praktické a Speciální v Písku. Během dvouhodinovky se děti střídají při ježdění, péči o zvířata, sledují ošetřovatele při náročnější práci - například čištění kopyt a seznamují se s celkovou péčí o koně. Vyjížďky jsou samozřejmě to nejkrásnější.


Červen

Canisterapie

Plán canisterapií pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

2.6.2015          

2 hod.                                                                         

16.6.2015  

2 hod.

2.6. 2015 - Canisterapie proběhla opět v přírodním prostředí, což je výhodnépro děti i pejska. Dvě skupiny dětí ze ZŠ praktické a speciální pokračovalyv intenzivním kontaktu se psem, někteří stále ještě odbourávají přílišnýrespekt ze zvířete. Počasí přálo, děti byly nadšené.

16.6. 2015 - Canisterapie se zúčastnily dvě skupiny dětí základní školy speciální se středně těžkým postižením a děti s těžkým mentálním postižením. Zopakovaly si povely, přístup ke psovi, pobavily se nad jeho kousky psího umění. Někteří vyzkoušeli vedení psa. Všichni si to velice užili.


Hipoterapie

Plán hipoterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

3.6. 2015

         2 hod.

8.6. 2015

         2 hod.

10.6. 2015

         2 hod.

12.6. 2015

         2 hod.

15.6. 2015

         2 hod.

17.6. 2015

         2 hod.

3.6. 2015 - Žáci ze základní školy speciální s těžkým a středně těžkým mentálnímpostižením si pod vedením terapeutky p.Martiny Jestřábové na ranči Ixion vyzkoušeli hřebelcování, zopakovali si přístup ke koni a hlavně si užili jízdy v přírodě.

8.6. 2015 - Slunečný den na ranči strávilo 6 žáků ZŠ speciální v Písku. Po přípravě koní na jízdu se příjemně stinném lese vystřídaly v jízdě. V průběhu pobytu mohou děti ještě obdivovat jiná zvířata, pomáhat zaměstnancům při péči o hříbata.


10.6. 2015 - Dnešní setkání dětí s koňmi proběhlo v průběhu návštěvy p.Sigrid Straand z Norska. Děti se předvedly na koních, ukázaly ostatní obyvatele ranče a byla vidět radost na jejich tvářích.

12.6. 2015 - Na Ixion vyrazilo 6 žáků ZŠ speciální v Písku - středně těžké mentální postižení. Po několika setkáních na ranči jsou děti již bez obav ze setkání s velkými koňmi, naopak velice dobře spolupracují s terapeutkou. Ježdění si dokáží užít.

15.6. 2015 - Na Ixion vyrazilo 6 žáků ZŠ speciální v Písku - středně těžké mentální postižení. Po několika setkáních na ranči jsou děti již bez obav ze setkání s velkými koňmi, naopak velice dobře spolupracují s terapeutkou. Ježdění si dokáží užít.

17.6. 2015 - Žáci ze základní školy speciální s těžkým mentálním postižením si pod vedením terapeutky p.Martiny Jestřábové na ranči Ixion zopakovali přímý kontakt s koněm, někteří hřebelcování. Všichni se na koni projeli, někteří s asistentkou. Pobyt na ranči je pro děti uvolňující a opravdu rehabilitační.
ZÁŘÍ

Hipoterapie

Plán hipoterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

9.9. 2015

        1 hod. 

11.9. 2015

        1 hod. 

14.9. 2015

        1 hod.

16.9. 2015 

        1 hod. 

18.9. 2015 

        1 hod. 


21.9. 2015

        1 hod. 


23.9. 2015
 

        1 hod. 
 

 25.9. 2015 
 

        1 hod. 
 

 30.9. 2015 
 

        1 hod. 
 


9.9. 2015 - Pro některé žáky ZŠ speciální a praktické v Písku jsou to první setkání s živým koněm a přímý kontakt se zvířetem. Všechny děti se rychle spřátelily s koňmi a těší se na další pobyt v jízdárně.


11.9. 2015 -  Hipoterapii po prázdninách zahájili žáci ZŠ speciální III.třídy. Nebylo příliš vlídné počasí, projížďky na koních ale vše vynahradily.


14.9. 2015 - Žáci s těžkým a středně těžkým mentálním postižením i přes nepřízeň počasí si užili hipoterapie, zajezdili si, pomohli ošetřit koně. Špatné počasí je neodradilo.

16.9. 2015 - Do jízdárny se vypravily děti ZŠ speciální a praktické I.třída.Tentokrát počasí přálo a děti si užily nejen terapii s koňmi, ale i pobyt na soukromé farmě - prasátka, kozy, ovce, králíci, kočky, pes a jiná zvířátka. Den se vydařil.

18.9. 2015 - Hipoterapie se zúčastnilo 8 žáků základní školy praktické a speciální v Písku. Pobyt s koňmi je pro ně již běžnou a hlavně velmi příjemnou záležitostí.

21.9. 2015 - Skupina dětí ze ZŠ speciální v Písku si užila babí léto v sedle. Děti se na koně vždy velmi těší a jsou s nimi velmi spokojené.

23.9. 2015 - Pro žáky ZŠ speciální v Písku jsou to velmi užitečná setkání s živým koněm a přímý kontakt se zvířetem. Většina dětí si pamatuje pobyt v jízdárně z minulého roku a všichni se těší.


25.9. 2015 - Děti se cítí velmi uvolněně a cítí jistotu při pobytu v jízdárně a v kontaktu s koněm. Hipoterapie je uvolňuje a navozuje velmi příjemnou náladu. Pobyt na ranči se zvířaty je pro děti velice příjemný.

30.9. 2015 - Hipoterapie se zúčastnilo 6 žáků základní školy speciální v Písku. Pobyt s koňmi je pro ně velmi příjemnou záležitostí a uvolněním. Všichni se na kontakt těší.


KERAMIKA

Plán keramika pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


 24.9. 2015 

      1 hod. 
 

29.9. 2015 
 

      1 hod. 
 

24.9. 2015 - Terapeutka p.Polanská s dětmi ze ZŠ praktické v Písku pracovala s hlínou, pomocí špachtlí, válečků a hlavně vlastních rukou děti vytvořily krásný závěs na zeď.


29.9. 2015 - Terapeutka p.Polanská s dětmi ze ZŠ speciální v Písku pracovala s hlínou, pomocí špachtlí, válečků a hlavně vlastních rukou děti vytvořily dekorativní berušky, které po vysušení naglazují a vypálí. Práce s hlínou je uvolňující.


PLAVÁNÍ

Plán plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku               


 4.9. 2015 

      1 hod. 

11.9. 2015 
 

      1 hod. 
 

23.9. 2015
 

       1 hod. 
 

4.9. 2015 - Terapeutka Petra se po prázdninách přivítala s dětmi zahájila s nimi pokračovací lekce pobytu ve vodě. Děti se s terapeutkou znají. Nemají problémy jí uvěřit a ve vodě vyvádět.


11.9. 2015 - Terapeutka Petra Krejčová s dětmi nacvičovala dýchání, ponořování, plavecké styly. První lekce se odehrávají v malém bazénu, kde děti získávají k vodě důvěru.

23.9. 2015 - Při další lekci terapeutka Petra Krejčová s dětmi hrála různé hry, potápěly se, dýchaly pod vodou, lovily předměty.Říjen

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

26. 10. 2015


26. 10. 2015 - Canisterapie pro žáky Praktické školy v Písku proběhla v přátelském duchu, byť po delší přestávce, děti si s fenkou velice odpočinuly. 


26. 10. 2015 - Hodinu canisterapie si užily děti z prvního ročníku základní školy praktické. Pro všechny děti to byl známý pocit blízkosti psa. Vyzkoušely si povely, klidně se mohly s fenkou bez zábran pomazlit.


keramika 

Plán Keramika pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

15. 10. 2015
22. 10. 2015


15. 10. 2015 - Arteterapie se zúčastnily děti ze ZŠ speciální III.třída pod vedením terapeutky p. Polanské. Práce s hlínou uvolňuje a je příjemným relaxem, navíc vždy vznikne krásný výrobek pro radost i oko. 


22. 10. 2015 - Těžce mentálně postižení žáci si vyzkoušeli terapeutickou metodu s p.Polanskou v dílně keramiky. Práce není náročná a "hnětení" hlíny je pro uvolnění napětí veleúčinné.


liSTOPAD

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku                     

3.11. 2015

       

4.11. 2015

        

10.11. 2015 

       


3. 11. 2015 -  Canisterapie s canisterapeutkou p.Žemličkovou a její fenkou Lavinkou se zúčastnily dvě skupiny dětí ze ZŠ praktické a speciální. Některé děti se stále ještě bojí přímého kontaktu se psy, jiní si naopak pomazlení a kontakt pejska užívají.

4. 11. 2015 - Žáci ze ZŠ speciální a ve druhé skupině žáci z praktické školy dvouleté jsou již kamarády s fenkou Lavinkou a musí se tedy dále věnovat celkovému vztahu ke zvířatům a cizím psům. Všichni se ale rádi pomazlí a potěší se čtyřnohým kamarádem.

10. 11. 2015 - U dětí z rehabilitační třídy ZŠ speciální je stále ještě vidět trochu bázeň a ostych při setkání se psem. Někteří se již ale po mnoha návštěvách přece jen trochu osmělili a dokáží využít přátelské povahy psa.

KERAMIKA 

Plán Keramika pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


3.11. 2015

       

20.11. 2015

       

25.11. 2015

3. 11. 2015 - Práce s keramickou je uvolňující pro všechny, zvláště,když na konci bezděčného hnětení vznikají krásné výrobky. Práci si vyzkoušely děti ze ZŠ speciální a vyrobily krásné dárky.

20. 11. 2015 - Z keramické hlíny si vyválely, vykrájely a vyzdobily děti ze ZŠ praktické závěsy - ryba. Na práci se soustředily a dělalo jim to opravdu dobře. I nálada byla neobyčejně pracovní.

25. 11. 2015 - Keramické kachle pod vedením terapeutky p. Polanské vytvořily žáci ze speciální školy. Z keramické hlíny vyváleli a vykrájeli tvary, ozdobili a nechali do příští hodiny usušit a vypálit.

Arteterapie 

Plán Arteterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


9.11. 2015

       

23.11. 2015


9. 11. 2015 -

"Xerokopie"

Motivační pohádka o zatoulaném popleteném klubíčku provázku

Nakopírované obrázky zamotaného provázku - vybarvování,
hledání tvarů

Nalepování - skupinová koláž, která fungovala jako sociogram
Na výtvarném díle pracovaly 2 skupiny dětí. Výsledek měl veliký ohlas.

23. 11. 2015 -

"Zimní strom"

Arteterapie pro 2 skupiny dětí na téma zimní období.

Použití
toaletního papíru, lepidla Herkule. Žáci obalili svoji spolužačku do velkého množství toaletního papíru, vytvořili živý strom. Papír poté roztrhali, imitovali sněžení a poté navrstvili lepidlem na podložku. Obraz lze dokresli, domalovat - vytvořit zimní krajinu. Žáci si užili spoustu legrace a projevila se jejich kreativita.


fyziterapie 

Plán fyzioterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


5.11. 2015

       

25.11. 2015


 


5. 11. 2015 - Zkušenou fyzioterapeutku paní Běleckou si děti oblíbily hned při prvním setkání. Nejenže zábavnou formou provedla s nimi uvolnění těla, ale děti se i poučily o správném držení těla, protahování, uvolňování a využívání jednotlivých svalů.  Dvě skupiny dětí odcházely z tělocvičny uvolněné a nadšené ze zábavného cvičení.


25. 11. 2015 -  Využitím různých fyzioterapeutických metod, zejména Vojtovy metody, dochází k úlevě a nápravě některých fyzických indispozic. Zábavnou formou se dětem velice dobře spolupracuje. Dvě skupiny dětí se zaujetím ochotně pouští do spolupráce.

Plavání

Plán plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              


11.11. 2015

       

19.11. 2015

       

24.11. 2015

        

25.11. 2015 

11. 11. 2015 - Pohyb ve vodě je velice uvolňující, zvláště pro děti s tělesným handicapem. Proto se děti dokáží ve vodě uvolnit a rozdovádět. Někteří odbourávají strach z vody, což se jim v kolektivu lépe daří.

19. 11. 2015 - Pohyb ve vodě si užívají všichni, kdo ji mají rádi. S terapeutkou Krejčovou se většinou děti nebojí potápění, her s obličejem pod vodou a splývání. Odměnou jsou jim vodní hrátky.

24. 11. 2015 - Ti, co pokračují v lekcích plavání a potápění se stále zlepšují. Děti ze ZŠ speciální, třída III jsou již nebojácnými vodními živly.  Uvolňující cvičení pod vodou mají blahodárný vliv na některé pohybově méně zdatné.

25. 11. 2015 - Děti z rehabilitační třídy si užívají pobyt ve vodě s různými plaveckými pomůckami, uvolňují svaly, zkoušejí pohyby, které jim na souši dělají problém. Z pobytu ve vodě jsou nadšené, o tom svědčí jejich úsměv.

Prosinec

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

1. 12. 2015
8.12. 2015
9.12. 2015
14.12. 2015


1. 12. 2015 - Pokračovací lekci ve sbližování se psy a s jejich manipulací si s p. Žemličkovou - canisterapeutkou a její fenkou zopakovaly a na nových povelech pracovaly 2 skupiny dětí - 1.stupeň ZŠ praktické a I.ročník praktické školy dvouleté.

8. 12. 2015 - Příjemné chvíle s fenkou p. canisterapeutky strávili žáci ZŠ speciální se středním a těžkým mentálním postižením a žáci praktické školy dvouleté. Pejsek aportoval, děti se učily správně vodit a dávat povely.

9. 12. 2015 - Příjemné chvíle s oblíbenou fenkou strávily děti IV. třídy speciálníškoly. Zopakovaly povely, vedení psa, pohrály si.

14. 12. 2015 - Canisterapie s canisterapeutkou p.Žemličkovou a její fenkou se zúčastnily děti ze speciální třídy, zopakovaly si zacházení se psem.

Fyzioterapie

 Plán Fyzioterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

3. 12. 2015
10.12. 2015

3. 12. 2015 - Dvě skupiny dětí si dnes trochu více protáhly tělo a srovnaly záda. Terapeutka s asistencí pedagogického dozoru pomohly dětem napravovat vadné držení těla a protahovat svaly. Cvičení bylo namáhavé hlavně pro ty, kteří o své tělo nemají moc zájem.  

10. 12. 2015 - Dvě skupiny dětí si dnes zacvičily na overballech , procvičovaly dýchání a s tím spojený pohyb. Děti jsou upozorňovány na správný pohyb v souvislosti s dýcháním a možná rizika při nesprávném cvičení.

 Keramika

3.12. 2015
8.12. 2015

3. 12. 2015 - Vánoce se blíží a děti s těžkým mentálním postižením dokončovaly výrobky pod vánoční stromeček. Hvězdičky s barevnými sklíčky ještě naglazovaly a výsledek tu bude hned.

8. 12. 2015 - Keramické vánoční ozdoby vyráběly děti ze III. Třídy speciální školy. Pomocí vykrajovátek vytvořily tvary, ozdobily barevnými sklíčky a připravily k vypálení. Vánoce se blíží.

Plavání 

 Plán plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

2.12. 2015
8.12. 2015
9.12. 2015
16.12. 2015

2. 12. 2015 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením po osmělování a úvodních hrách plavaly ve velkém bazénu, potápěly se a za pomoci asistentů a terapeutky s plaveckými pomůckami "překonaly" poprvé velký bazén.

8. 12. 2015 - Děti ze ZŠ speciální IV.třídy pokračují ve výcviku plavání a pohybu ve vodě. Formou her pod vedením plavčice Krejčové získávají jistotu ve vodě.

9. 12. 2015 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením jsou při hrátkách s vodou velice šťastné. Kvadruplegická dívka byla z pobytu ve vodě nadšená. Potřebuje mnohem více pozornosti a pomoci, ale stojí to zato.

16. 12. 2015 - Děti z rehabilitační třídy jsou z  pobytu ve vodě jsou nadšené  a stále se přesvědčují, že voda je i přítel.
Terapeutka Petra pro připraví zajímavé hry a soutěžě.

leden

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

5. 1. 2016
12.1. 2016
19.1. 2016
26.1. 2016
27.1. 2016

5.1. 2016 - Canisterapie s canisterapeutkou p.Žemličkovou a její fenkou se zúčastnily děti ze speciální třídy s těžkým mentálním postižením a děti ze základní školy praktické. Zopakovaly si zacházení se psem, povely, vedení psa. Pes byl polohován k dětem.

12. 1. 2016 - Dvou lekcí se zúčastnily děti ze speciální školy a děti ze základní školy praktické. Zopakovaly si zacházení se psem, povely, vedení psa. Zahrály se psem na schovávanou.

19. 1. 2016 - Žáci základní školy praktické zopakovali vedení psa, povely, aporty, pohráli si se psem. Vyzkoušeli si vedení psa v klusu a slalom. Odměnou pro pejska byl pamlsek z ruky žáka.

26. 1. 2016 - Canisterapie s canisterapeutkou p.Žemličkovou a její fenkou se zúčastnily děti ze speciální třídy s těžkým a středním mentálním postižením, děti z praktické třídy. Zopakovaly si zacházení se psem, aportování, česaly psa,  některým byl pes polohován.

27. 1. 2016 - Vedení psa, česání, kartáčování a mazlení s ním si užili žáci ZŠ speciální. Již několikátou lekci se zdokonalují v zacházení se psem a ve vztazích ke zvířatům.

Plavání 

Plán plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

6. 1. 2016
12.1. 2016
20.1. 2016

6.1. 2016 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením jsou již s vodou kamarádi. Postupem času se podařilo odbourat obavu ze styku s vodou, hlavně v bazénu. Napomáhají hry a soutěže.

12. 1. 2016 - Děti ze ZŠ speciální Písek se zúčastnily další lekce plavání pod vedením plavčice - terapeutky. Potápění, splývání, plavání s pomůckami v malém i velkém bazénu. Děti velice spokojené.

20.1. 2016 - Děti ze ZŠ speciální Písek s těžkým mentálním postižením dováděly při hrách, dýchaly pod vodu,plavaly s pomůckami a opakovaly si zásady pro vstup do bazénu.

fyzioterapie 

Plán fyzioterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

21. 1. 2016
26. 1. 2016

21. 1. 2016 - Dvě skupiny dětí odcházely z tělocvičny uvolněné a nadšené ze zábavného cvičení. Protáhly si tělo, uvolnily a opakovaně prováděly správné držení těla. Pro některé velmi náročné.

26. 1. 2016 - Fyzioterapeutka s dětmi prováděla uvolňovací cviky na jednotlivé části páteře pomocí overalů. V druhé části lekcí žáci posilovali svaly na zádech, následně pak uvolňovali svaly a celé tělo uváděli do klidové polohy. 

Arteterapie

Plán arteterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

25. 1. 2016

25. 1. 2016 - "Myšky v zimě" - skupinová práce

Prstomalba, kolář a dekoláž Vystřihovánky, dotváření myšek

Děti pomocí lepicí pásky a barev vytvořily cestičky myšek
v zemi na velký balící papír, na cestičky pak umístily myšky vystříhané
z barevného papíru. Arteterapie se zúčastnily dvě skupiny dětí.
únor

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

2.2. 2016
16.2. 2016
23.2. 20162.2. 2016 - Dvě lekce canisterapie proběhly pod vedením p.Žemličkové pro žáky ZŠ speciální a žáky ZŠ praktické 1.ročník. Děti opakují již naučené a zdokonalují se v péči o psa.


16.2. 2016 - Dvě lekce canisterapie proběhly pod vedením p.Žemličkové pro žáky ZŠ speciální. Vyzkoušeli si vedení psa v klusu a slalom. Přímý úzký kontakt získali při kartáčování a česání.

23. 2. 2016 - Dvě lekce canisterapie proběhly pod vedením p.Žemličkové pro žáky ZŠ speciální. Na jedné z posledních lekcích si děti ověřily získané zkušenosti v péči o psa.

fyzioterapie 

Plán Fyzioterapií pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

18.2. 2016
25.2. 2016

18. 2. 2016 - Cvičení na koberci, s tyčemi a míči. Náplň dvou lekcí fyzioterapie. Během cvičení žáci protahují svaly, rovnají záda a celkové držení těla, procvičují jemnou motoriku. Součástí terapie je odpočinek, relaxace a dechová cvičení.


25. 2. 2016 - Žáci speciální školy - děti s těžkým mentálním postižením se pod vedením fyzioterapeutky protahovali, uváděli svá těla do správného držení, procvičovaly uvolňovací cviky a správné dýchání.

plavání 

Plán Plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

3.2. 2016
16.2. 2016
24.2. 2016

 

3. 2. 2016 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením jsou velice spokojené ve vodě, která jim umožňuje pohyb, který na souši nezvládají. Terapeutka p.Krejčová je dokáže velice hezky zaujmout.

16. 2. 2016 - Hry ve vodě, potápění, lovení předmětů, nácvik plavání, plavání s plaveckými pomůcky a hlavně relaxace - náplň lekce aquaterapie a plavání pro děti ze ZŠ speciální.

24. 2. 2016 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením pokračovaly ve výuce plavání terapii ve vodě. Pocit uvolnění  tělesného napětí se odráží ve tvářích dětí. Jsou ve vodě spokojené a hry je baví.

 

ARTETERAPIE

Plán Arteterapie pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

15.2. 2016

"Cestičkami blíže k jaru"
Tak jsme nazvali práci dětí pod vedením PaedDr.Bečvářové, kdy si žáci vytvořili vlastní cestičky - vybarvováním xerokopie a dozdobili aplikacemi z vlastní dílny - tavná pistole a vzorky, ozdoby z tavných tyček. Fantazii dětí se meze nekladou.Březen

CANISTERAPIE 

Plán Canisterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

9.3. 2016
23.3. 2016

9.3. 2016 - Dvě lekce canisterapie proběhly pod vedením p.Žemličkové pro žáky ZŠ speciální s těžkým mentálním postižením. Přítomnost psa je pro mnohé již normálním jevem, nebojí se, kontakt si užívají.23.3. 2016 - Dvou lekcí canisterapie se opakovaně účastnili žáci ZŠ speciální a praktické školy dvouleté, kteří mají zkušenosti s terapií již z předešlých ročníků. Při kontaktu se psem se mohou uvolnit a oprostit od stresu.

Fyziotereapie 

Plán Fyzioterapii pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

1.3. 2016
15.3. 2016


1.3. 2016 - Cvičení na koberci, s tyčemi a míči. Dvě lekce fyzioterapie absolvovali žáci ZŠ speciální s těžkým mentálním postižením a žáci praktické školy dvouleté. Rehabilitační a fyzioterapeutické cviky pomáhají k uvolnění ztuhlých svalů a spasmu u některých dětí. Děti jsou ze cvičení nadšené.

15.3.206 - Cvičení na koberci, s tyčemi, míči a gumou. Náplň dvou lekcí fyzioterapie. Během cvičení žáci protahují svaly, formují celkové držení těla, procvičují jemnou motoriku. Součástí terapie je odpočinek, relaxace a dechová cvičení. Cvičení je individuální s přihlédnutím k dispozicím dětí.


plavání

Plán Plavání pro Základní školu praktickou a speciální v Písku              

10.3. 2016
14.3. 2016
21. 3. 2016


10. 3.2016 - Děti ze ZŠ speciální - děti se středně těžkým mentálním postižením absolvovaly jednu z posledních lekcí plavání. Za dobu krátkého výcviku však udělaly velký pokrok. Terapeutka p.Krejčová je dokáže velice hezky zaujmout.

14.3. 2016 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením pokračují v terapiích v bazénu, voda jim ulehčuje pohyb a je pro ně lehčí veškerý pohyb. Cvičení ve vodě jsou tak pro děti mnohem snadnější a dokáží více.

21.3.206 - Děti ze ZŠ speciální - děti s těžkým mentálním postižením ukončily další etapu plaveckého výcviky - aquaterapie. Již se těší na další terapie. Voda jim velice ulehčuje pohyb a činí radost.