Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Společná akce

"SETKÁVÁME SE"

Akce "Setkáváme se" -  byla konaná ve Strakonicích. Jednalo se o setkání žáků z DD Písek, DD Volyně a Spec. školy Strakonice. Akce probýhala vzhledem k dešti uvnitř školy, kde žáci byli rozděleni po třídách. Děti měli malé pohoštění a poté soutěžili v 7 soutěžích. Celá akce končila vystoupením žáků s učiteli ze školy Strakonic v tématu pohádky Perníková chaloupka. Chování dětí bylo bez problémů a hlavně se navzájem poznávaly a zapojily se do aktivit.


Fotogalerie: Společné akce Setkáváme se

"Setkáváme se"

16.9. 2015 - Akce "Setkáváme se" pořádanou organizací MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice  se zúčastnili žáci a děti pořádající školy, dále Základní školy speciální Písek a našeho DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně. Akce probíhala jako součást Evropského týdne mobility za přispění Města Strakonice. Žáci soutěžili, měli možnost hovořit s MP, ZS Strakonice a HZS Strakonice a prohlédnout si jejich techniku.


Fotogalerie: Společné akce

Tato fotogalerie je prázdná.

"Setkáváme se"

2. 10. 2015 - Akce setkáváme se - Setkání proběhlo dle plánu a příprav. Přátelé z Volyně a Strakonic
přijali pozvání do Písku a společně jsme si užili hezké a kulturní odpoledne. Palackého sady jsou jedním ze symbolů kulturního Písku. Děti si prošly park, byly seznámeny s osobnostmi, které v parku setrvávají na svých podstavcích (sochy Heyduka, Palackého), vyslechly si příběhy z Písecka.  Zahráli jsme si hry, ve 12.45 se všichni přemístili do DFŠ. Sponzorským darem jsme obdrželi pro naše žáky divadelní představení Hurvínkova cesta do Tramtárie, o které jsme se v rámci setkání chtěli podělit s kamarády z Volyně a Strakonic.

Fotogalerie: Společné akce

Tato fotogalerie je prázdná.

11.1. 2016 - akce "Setkáváme se" - Projektový partner ze Strakonic připravil herecké vystoupení v pohádce "Čert a Káča". Po shlédnutí pohádky děti ve volné zábavě zpívaly, kreslily výjevy z pohádky. Setkání proběhlo na kamarádské úrovni,
děti se již těší na další setkání s kamarády z jiných škol.

Fotogalerie: Společné akce

Tato fotogalerie je prázdná.

25. 2. 2016 Akce "Setkáváme se" Ve Strakonicích se v rámci "Setkávání" žáci ze Strakonic společně s kamarády z Volyně a Písek pobavili na připraveném tanečním maškarním bále. Hostitelé i hosté se předvedli ve svých maskách a ukázali pořádný maškarní karneval s diskotékou.

Fotogalerie: Společné akce

Tato fotogalerie je prázdná.