Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway


zahraniční host Sigrid Straand

ŽIVOTOPIS:

Anglicky:

The most of my professional carreer as  psychologist I have worked with disabled children with special needs / children and adolescents with moderate disabilities. I  have worked with training, care and health promotion for these children and adolescents, worked  therapeutical as clinical specialist in psychology,  as educating counsellor, and later on as associate professor in psychology with University Colleges, in Telemark and Lillehammer, Norway.

 I was psychologist  in former special schools in Norway some years, working  in cooperation with both parents and educators. Then I was many years in regional centres for educational and psychological help for children and youth with special needs and problems in ordinary primary and secondary schools, leading one of them in 13 years. I have been member of  boards for special schools, and member of the govermental committees who analysed care for disabled people in Norway (NOU 1985: 34) preparing the HVPU-reform (1991), - the latest national reform for disabled people in Norway.

Since 1996, when the Unesco- prosject Culture is Healthy started in Norway, I have collaborated in different Norwegian and Scandinavian networks and projects together with volunteers and professionals, with the prime aim to strengthen the prophylactic and health-promotional efforts of local communities and municipalities with a basis in cultural life locally and regionally.

Since 2006 I have been associate professor Lillehammer University College, Faculty of Education and Social Work, Department of Health and Social work, with the responsibility for planning and leading a new practical-theoretical study Psycho-social work with children and adolescents, from 2014 a new master in Psycho-social work with children and adolescents.

I hope my short  presentation above will give you enough information for further contact and considerations  about cooperation with me in your Centre for applied research and training in a network project.  If you require any further information feel free to contact me, or may be we could afford to meet to discuss this project and possible partnership.

ŽIVOTOPIS

česky:

Velkou část pracovní kariéry psychologa věnovala práci s postiženými dětmi, dětmi vyžadující speciální péči a s dospívající mládeží se středním postižením, především jako specialista  klinické psychiatrie, výchovný poradce a později jako profesorka psychologie na univerzitách Telemark, Lillehammer v Norsku.

Působila jako psycholog ve specielních školách v Norsku po dobu několika let, spolupracovala jak s vychovateli,  tak s rodiči dětí.  Po dobu několika let také působila v regionálních centrech v rámci škol  se zaměřením pro psychologickou a výchovnou pomoc pro mládeži a dětí se specielními potřebami.  Jednu z těchto škol řídila po dobu 13 let.  Je statutární členkou výboru zvláštních škol, dále členkou vládních výborů,  které analyzují péči pro postižené v Norsku. NOU 1985: 34)  HVPU-reform (1991), poslední reforma pro postižené v Norsku.

Od r 1996 od uvedení projektu UNESCO - ,,kultura je zdraví, spolupracovala na mnoha společných projektech ve Skandinávii společně s dobrovolníky a specialisty.

Od r 2006 pracuje jako profesorka University Lillehammer, fakulta výchovy a sociálních věcí. Má zodpovědnost za plánování a řízení prakticko - teoretické studie Psycho sociální práce s dětmi a dospívající mládeží.  Od r. 2014 profesor Psycho – sociální práce s dětmi a mládeží.

Fotogalerie: zahraniční host Sigrid Straand

Tato fotogalerie je prázdná.