Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz


V rámci projektu "Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi"
CZ. 11/MGS/070

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319
ředitel: PhdR., mGR. jIŘÍ pÁN
Květen

Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                    


 11.5.2015  


    1 hod.

18.5.2015  

    1 hod.


 25.5.2015
 

    1 hod. 
 


11.5. 2015 - Úvodní seznámení terapeutka - pes x děti.
Počáteční ostych překonán, déletrvající odstup od psa měla  Kristýna (autistka), Adrian (ment.retardace, špatná pohybová koordinace), ostatní děti rychlé zapojení do činnosti, zklidnění, zácvik na aport, prolézání tunelem, závěrečný terapeutický odpočinek prováděný haptikou, kontaktem dítě - pes.


18.5. 2015 - Zopakování pravidel přístupu skupiny k terapeut x psu

-         Klidné pohyby

-         Respektování se navzájem

-         Nekřičet, nedávat povely najednou (dezorientace psa)

Skupina dětí zprvu neklidná, po klidovém sezení v kruhu a hlazení a mazlení se s Lavinou (terapeut.psem) rozvíjení dovedností -
aport, hledání předmětu - kontakt se psem, poděkování psovi, společný odpočinek.
 - pes x dítě, vnímání a uvolnění svalové tenze u dětí

25.5. 2015 - Zopakování pravidel přístupu skupiny k terapeut xpsu

Děti klidné, nejprve práce na podložce, Lavina u každého chvíli leží, děti se úplně uklidňují kontaktem se srstí psa, po klidovém sezení v kruhu a hlazení  s Lavinou (terapeut x psem) hledání předmětu - kontakt se psem, poděkování psovi, aport
některé děti již zvládají samy a je vidět jejich radost z dobře splněné společné činnosti - u některých harmonie pohybů těla a řeči - zadávání povelů.
Červen

Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  


1.6. 2015 


       1 hod. 

8.6. 2015

       1 hod.

15.6. 2015

       1 hod.

23.6 2015


       1 hod.

29.6. 2015

       1 hod.


1.6. 2015 - Zopakování pravidel přístupu skupiny k terapeut.psu - změna dětí

-     zklidnění skupiny dětí kontaktem se srstí psa, po klidovém sezení v kruhu a hlazení  s Lavinou (terapeut.psem)

-     hledání předmětu - kontakt se psem, 

-     zadávání povelů

8.6. 2015

-         Aportování

-         děti zvládají samostatně - projevují nadšení nad spoluprací s Lavinou (terapeut.psem)

-         hledání předmětu - kontakt se psem

-         zadávání povelů

-         individuální práce - každé dítě prožitek s dotykem a zklidňujícími fázemi - ležení na podložce se psem

15.6. 2015

-         Sezení v kruhu - povídání o pocitech při dotyku a hrách se psem

-         Aportování, úschova předmětu - kontakt se psem

-         individuální práce - každé dítě prožitek s dotykem a zklidňujícími fázemi - ležení na podložce se psem

23.6. 2015

-         Práce s jednotlivci - canisterapeutický tunel - prolézání dítěte a psa

-         Samostatné povely jedinců - snaha o vedení psa

-         individuální práce - každé dítě prožitek s dotykem a zklidňujícími fázemi - ležení na podložce se psem

29.6. 2015

-         Rozloučení skupiny děti s Lavinou i její paničkou před prázdninami,

-         Opakování naučených technik

-         Samostatné povely

Děti se těší na další setkání - některé budou zase pokračovat až po prádzninách


ZÁŘÍ 

Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

7.9. 2015 

       1 hod. 

14.9. 2015

       1 hod.

24.9. 2015

       1 hod.

28.9. 2015

       1 hod.

7.9. 2015 - Hodina zaměřena na péči o psa - česání, krmení, připnutí vodítka,
obojku, ke konci společné překonávání různých překážek - procvičování jemné a
hrubé motoriky.


14.9. 2015 - Seznámení nových dětí s pravidly a chováním k pejskovi - Sisi
- poznávání různých částí těla - příjemná srst, poznání, že pejsek hřeje,
drábky - jsou ostré, čenich - studený a vlhký - zaměřeno
na poznávací - kognitivní oblast - informace přijímané smysly.24.9. 2015 - Zopakování pravidel chování k pejskovi - povídání o jeho životě,
psí rodině (velmi zajímalo děti). Další seznamování s psím tělem - dýchání - rozvíjení
smyslového vnímání.


28.9. 2015 - Hodina zaměřena na tělesnou oblast hrubou motoriku, děti společně s pejskem Sisi lezly po čtyřech,
probíhaly mezi kužely, pejsek probíhal dětem mezi nohama, děti si postupně
zvykají na blízkost pejska, již všechny dokáží pejska pohladit bez ostychu (věk
složení nových dětí 5 - 8 let).


Keramika

Plán keramiky pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

14.9. 2015 

       1 hod. 

21.9. 2015

       1 hod.

14.9. 2015 - Po seznámení dětí s lektorkou p. Polanskou a povídáním o hlíně -
základní úkony s hlínou - rozpracování, tvarování koule, válečku, a dalších tvarů - 
poznávání tvárnosti hlíny, seznámení s  možnostmi využití různých technik tvarování
za pomocí tvořítek - závěrečný výtvor - trojrozměrná beruška sedmitečná -
hodina zaměřená na - nácvik základních pracovních dovedností s hlínou.


21.9. 2015 - 2. skupina dětí (méně zkušeností s keramickou hlínou)
Po seznámení dětí s lektorkou p. Polanskou a povídáním o hlíně - základní
úkony s hlínou - rozpracování, tvarování koule, válečku, a dalších tvarů -
poznávání tvárnosti hlíny, seznámení s možnostmi využití různých technik tvarování za pomocí tvořítek -
závěrečný výtvor - plochá ryba zdobená vrypy - hodina zaměřená na nácvik
základních pracovních dovedností s hlínou.


Říjen

canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně


 5. 10. 201512. 10. 2015 
 

 

19. 10. 2015


 


5. 10. 2015 - Hodina zaměřena na vnímání dotykových pocitů - péči o psa. Děti nejprve Lavinu kartáčovaly, pak ji dávaly povely na aport, podávaly drobné pamlsky - žádné z dětí už necuká rukou při kontaktu se psem. Ke konci hodiny zkusilo každé z dětí dát Lavině obojek, připnout vodítko a provést ji po zahradě, po návratu k lektorce zase Lavinu odstrojilo a za odměnu si psa pohladilo. Nakonec se děti rozloučily s pejskem pomazlením a podrbáním Děti se také dozvěděly, že fena Sisi byla na "značkování" uší.

12. 10. 2015 - Hodina zaměřena na prohloubení dovedností - péči o psa. Děti znovu Lavinu kartáčovaly, pak si každé z dětí samo Lavinu připravilo na procházku na vodítku - polovina dětí zvládla samostatně Lavinu přistrojit, provést, odstrojit, psovi poděkovat a odměnit ho za poslušnost. Na konci hodiny si všichni hrály s Lavinou na schovávanou. Pak následovala odměna formou pamlsků jak pro psa, tak i pro děti.

keramika

Plán keramika pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně 5. 10. 2015 

      1 hod. 

12. 10. 2015 

      1 hod. 

19. 10. 2015

       1 hod.


19. 10. 2015 - Hodina zaměřena na vnímání dotykových pocitů - s Lavinou přivezla lektorka i štěňata, děti si je mohly
pohladit, pochovat, zjistit, jak jim bouchá srdíčko, jak je příjemné hladit teplé psí tělíčko. Zároveň viděly, jak funguje vztah mezi fenou a štěnětem, jak si je "maminka" hlídá a svolává. Ke konci hodiny všechny děti dokázaly pejsky pohladit, pochovat, vychutnat si s nimi odpočinek a vnímat blízkost psího přítele. Odměnily pejsky pamlsky. Na konci hodiny byly děti příjemně naladěny a zklidněny.

5. 10. 2015 - Děti se učily rozpracovat hlínu a připravit si ji pro točení na hrnčířském kruhu. Lektorka ji ukázala postupné kroky práce na kruhu a pak si děti samy mohly vyzkoušet vytočit z vypracované točířské hlíny misku. Děti
byly nadšené, příští hodinu budou točit ty, na které se při dnešní hodině nedostalo.


12. 10. 2015 - Děti se učily rozpracovat hlínu a připravit si ji pro točení na hrnčířském kruhu. Lektorka ji ukázala postupné kroky práce na kruhu a pak si děti samy mohly vyzkoušet vytočit z vypracované točířské hlíny misku. Děti byly nadšené, příští hodinu budou točit ty, na které se při dnešní hodině nedostalo. Zbylé děti pracovaly z glazurami a zdobily jimi své výrobky z minulé hodiny.

19. 10. 2015 - Děti, které v minulé hodině netočily na hrnčířském kruhu, si dnes vytočily misky. Ostatní pracovaly s glazurami a skleněnými střípky, dotvořily své výrobky, které jsou připraveny na závěrečné vypálení.

Listopad

Hipoterapie

Plán hipoterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně


5. 11. 2015
12. 11. 2015
19. 11. 2015
26. 11. 2015  


5. 11. 2015 - První dvě hodiny hipoterapie - děti pracovaly ve dvou skupinách

Větší děti - základní pokyny - nepřicházet ke koni zezadu, jak se čistí kůň, názvy postroje na koně, proč musí mít každý kůň své sedlo, děti si vyzkoušely koně vyhřebelcovat, nastrojit. Pak na koni jely krokem i cvalem, zkoušely různé cviky a obraty, nejzdatnější si zkusily stoupnout a sesynchronizovat svůj pohyb s koněm.
Menší děti si vyslechly pokyny, pak prošly stáje, seznámily se s koněm, na které jezdily v kruhové aréně krokem i klusem. Na závěr obě skupiny se byly podívat na letošní hříbata.

12. 11. 2015 -

Dvě skupiny děti 

Vždy nejprve zopakování informací, týkajících se práce a přístupu ke koni z minulých hodin, přidání dalších prvků - vedení koně pomocí otěží, chůze koně doleva - doprava, couvání, pobízení k chůzi.

Děti se seznámily s druhy sedel a jejich použití při westernu, sportovní jízdě či hipoterapii.

19. 11. 2015 -

Dvě skupiny děti

Vždy nejprve zopakování informací, týkajících se práce a přístupu ke koni z minulých hodin, přidání dalších prvků -  děti si vyzvedly koně ve výběhu, ve stáji jej pak vyčistily a nasedlaly. Vysvětlen rozdíl mezi hřebcem a valachem, mezi
opracovištěm a arénou. Povídání o tom, že se kůň musí nejprve zahřát, rozhýbat, aby si neublížil.

Pak nácvik násedu na koně bez třmenů, správný posed na koni, otočka v sedu, stoj na koni. Upozornění lektora, že je důležité se nebát, nevzdávat nic předem, překonat svůj strach a být v klidu. Na závěr se děti musely o koně postarat - odsedlat ho a odvést na pastvu.


26. 11. 2015 -

Dvě skupiny děti - obměna  


Základní pravidla bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami,
jak přistupovat ke koním. Děti si pak došly do stájí pro koně, vyčistily je a nasedlaly - jezdilo se pouze na dece s použitím pásu s madly. Během výcviku zdůrazňováno, jak správně na koni sedět - zádové svalstvo - protahování - aktivování, uvolňování v tříslech, ale také procvičování mozkových závitů - u dětí - pravá - levá strana. Důležitost zkoordinování pohybů a udržení rovnováhy.


Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně


2. 11. 2015
9. 11. 2015
16. 11. 2015

23. 11. 2015  
30. 11. 20152. 11. 2015 - Hodina zaměřena na pohybové aktivity - nejprve lektorka ukázala dětem systém práce, zklidnění, povel psa k sedu, pak reakci psa na povel a jeho práci s předmětem. Na závěr pochválení pejska, pohlazení až do zklidnění psa i frekventanta - Děti spolupracovaly dobře, jen dívka - autistka - dnes neklidná, ani kontakt se psem ji nezlepšil reakce.


9. 11. 2015 - Hodina zaměřena životní fce pejska a na pohybové aktivity - lektorka vyprávěla dětem o probíhajících procesech v těle pejska, děti ho hladily, pes aportoval, vodili ho na vodítku, dávaly mu odměnu - naučily se necukat rukou. Všechny děti hodné, ukázněné.

16. 11. 2015 - Hodina zaměřena hygienu pejska a na pohybové aktivity - lektorka seznámila děti s dentální hygienou u psů, děti se zajímaly, zda existuje také psí zubař. Pak práce na poduškách s ležením se psem - blízký tělesný kontakt - jako zklidnění. Všechny děti ukázněné, spolupracovaly.23. 11. 2015 - Hodina zaměřena hygienu pejska a na pohybové aktivity - lektorka seznámila děti s celkovou hygienou u psů, děti se zajímaly, kdy prvně se smí  pejsek koupat, jak často se koupe, jak se pečuje o srst. Pak schovávání předmětů a pamlsků a hledání pejskem, aport. Všechny děti ukázněné, spolupracovaly.30. 11. 2015 - Hodina probíhala v tělocvičně - děti si zkoušely, jaké to je, když jsou úplně v klidu na poduškách a pes na nich leží. Dále zkoušely běžné úkony - česání, mazlení, hlazení. Dozvěděly se o trávení potravy a následném vylučování.

keramika

Plán keramiky pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně


2. 11. 2015
9. 11. 2015
16. 11. 2015

30. 11. 2015 


2. 11. 2015 - 1. skupina dětí (zkušenosti s keramickou hlínou)
Děti nejprve rozpoznávaly rozdíly mezi šamotovou hlínou a hlínou určenou k točení na kruhu. Pak si dokončovaly výrobky, které měly rozpracované z minulé hodiny, některé pracovaly na hrnčířském kruhu.

9. 11. 2015 - 1. skupina dětí doplněná o nové děti
Děti pracovaly z různými druhy barev na keramiku, některé pracovaly na hrnčířském kruhu.  

16. 11. 2015 - 1. skupina dětí doplněná o nové děti
Děti vyráběly drobné ozdoby s vánoční tématikou, učily se na hrnčířském kruhu, jak vytvarovat předmět do výšky.30. 11. 2015 - Děti vyráběly drobné ozdoby s vánoční tématikou, na hrnčířském kruhu zkoušely vytočit a vytvarovat nízké misky. Seznámily se s funkcí keramické pece, vkládaly tam výrobky pro výpal.


Prosinec

CANISTERAPIE

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

7. 12. 2015
14. 12. 2015
21. 12. 2015

7. 12. 2015 - Hodina vzhledem k pěknému počasí venku na dvoře - děti se psem prováděly různé hry - aport, chůze se psem na vodítku, krmení, mazlení a pochvala - ozřejmovaly si reakce psa na povely.

14. 12. 2015 - Dnešní canisterapie probíhala v prostorách zrcadlového sálu - děti mohly sledovat reakce psa na velké ploše zrcadla - prohlubovaly si získané dovednosti, povídaly o pohybovém aparátu pejska a jeho potřebách.

CANISTERAPIE

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně


3. 12. 2015

10. 12. 2015

17. 12. 2015

3. 12. 2015 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Děti si ze stáje přinesly potřebné vybavení pro přivedení koně z pastviny, koně Tadeáše
vyhřebelcovaly, nauzdily (dopomoc instruktora). Zopakovaly na jízdárně cviky z minulé hodiny - přendání nohou - otočení o 360 st., stání na koni - v klidu i za chůze koně, po ukončení jízd koně odměnily kousky starého
pečiva, odsedlaly a vytřely koně.

10. 12. 2015 - Dnes upevňování již naučených dovedností, celá skupina je na koni již jistější po nabytých zkušenostech, více se uvolní a jízdu si užívá - malé děti zvládly i jízdu v klusu.

Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním.

17. 12. 2015 - Opět upevňování již naučených dovedností, nejprve starší děti přivedly koně z pastviny, vyčistily, nasedlali a nauzdily, pak probíhala jízda - tentokrát na westernovém sedle. (doposud děti jezdily na dece). Učení
ovládání koně, předvídání reakce koně a přemýšlení, jak předejít nepředvídaným situacím.

Malé děti prováděli uvolňovací a protahovací cviky, pak zkoušely ovládat koně - příkazy zastavit, rozejít, couvat.

Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním.

Leden

CANISTERAPIE

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

4. 1. 2016
11. 1. 2016

18. 1. 2016

25.1. 2016


4.1. 2016 - Děti upevňovaly  získané návyky s pejskem - kontakt pes x dítě, házení - aport, vodily psa na vodítku, zkouška navigování psa - chůze u nohy.

11. 1. 2016 - Pokračování v opakování a upevňování získaných návyků s pejskem, terapeutka seznámila děti s tím, jak pes pije vodu, jak si ji zadržuje v tlamě.

18. 1. 2016 - Děti nejprve v klidovém režimu ze psem - využití podušek a polštářů - práce ve skupině. Dotyková terapie - vysvětlování terapeuty o možných pocitech psa, zásady chování ke zvířatům. Pak hry - hledání pamlsku, chytání míčku.


25. 1. 2016 - Dnes skupina dětí značně neklidná, nejprve tedy práce psa individuálně s každým dítětem - mazlení, vodítko, povídání o potřebách psa - reakce k lidem na různé druhy chování a nálad.


hipoterapie

Plán hipoterapii pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

21. 1. 2016
28. 1. 2016

29. 1. 2016

21.1. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním.
Hipoterapie
probíhala v kryté jízdárně, upevňování již naučených dovedností. Příprava koně za dopomoci instruktorů. Děti se učily ovládat koně pomocí otěží a práce nohou.

28.1. 2015 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním.
Hipoterapie
probíhala v kryté jízdárně, upevňování již naučených dovedností. Příprava koně - pokračování ve výuce  práce nohou
- rozejít koně, zatáčet, zastavit, rozcválat. Po ukončení výuky péče o koně - odsedlávání a krmení. Některé děti byly překvapené z toho, že se musí koně denně krmit, čistit... . Vše vysvětleno.

29.1. 2016 - Změna sestavy dětí - zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Starší děti již bez větší dopomoci zvládly některé úkony péče o koně - dokonce čištění kopyt. Při jízdě na koni provádění cviků na protažení - natahování rukou co nevíce do výšky, dosáhnout si rukou na protější špičku boty, leh na koni, správný posed - držení těla. Na konci hodiny pro zpestření některé děti prováděly akrobatické kousky na koni - stojky - udržení balancu. Zakončení hodiny péči o koně - zavedení do stáje, odsedlání.


ÚNOR 

Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  

1.2. 2016 

       1 hod. 

8.2. 2016

       1 hod.

19.2. 2016

       1 hod.

22.2. 2016


       1 hod.

29.2. 2016

       1 hod.

1.2. 2016 - Děti upevňovaly  získané návyky s pejskem - kontakt pes x dítě, házení - aport, vodily psa na vodítku, zkouška navigování psa - chůze u nohy.

8.2. 2016 - Děti upevňovaly  získané návyky s pejskem, dále péče o srst psa, povídání o krmení, časový harmonogram práce a péče o psa.

19.2. 2016 - Děti upevňovaly  získané návyky s pejskem, práce s pamlskem x povel psa - jeho uposlechnutí, pobídka, pochvala - jak to vlastně funguje. Co pro psa znamená jeho páníček.

22.2. 2016 -

Děti upevňovaly získané návyky s pejskem

-  povely x pochvala

- reakce pejska na jednotlivé zvuky

29.2. 2016 - Hodina zaměřená na celkové zklidnění dětí, sezení v kruhu, hlazení, hledání předmětu, kontakt se psem.

 

hipoterapie

Plán hipoterapii pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

4. 2. 2016
15. 2. 2016

16.2. 2016
19.2. 2016
25.2. 2016

4.2. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním.
Hipoterapie probíhala v kryté jízdárně, upevňování již naučených dovedností. Příprava koně - pokračování ve výuce  práce nohou
- rozejít koně, zatáčet, zastavit, rozcválat. Děti si upevňovaly rovnováhu a koordinaci pohybu v souladu s koně.


15.2. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Hipoterapie probíhala ve venkovní jízdárně, jízda klusem, dodržování správného držení těla a vedení koně okolo hrazení.

16.2. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Hipoterapie probíhala ve venkovní jízdárně, koně vedeny v poklusu - spolupráce dvou dětí - na dvou koních - nepředjíždět se, neklusat vedle sebe, ale za sebou.

19.2. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Hipoterapie probíhala ve venkovní jízdárně, ovládání koně uzdou, pokyny nohama, slovem i dotykem. V malé jízdárně - kůň Bonifác - pony - malé děti si opakovaly ovládání koně všemi způsoby, které si pamatovaly.

25.2. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Venkovní aréna - úvodní příprava koně - vyčištění, nasedlání, pak aplikovaly děti naučené poznatky - navést koně na předem vytýčený cíl, rozklusat, udržovat správnou vzdálenost mezi koňmi tak, aby nedošlo ke kopání koní. Malé děti - samostatné ovládání koně při jištění koně na lonži.


plavání 

Plán plavání pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  

27.2. 2016 

       1 hod. 


27. 2. 2016 - Úvod - Bezpečný pohyb a chování na bazénu - čekání na pokyn, pohyb,
hygiena.

Rozdání vodního lístku - po každé hodině si děti budou zapisovat čas, za kolik uplavaly (motivace: po ukončení - sumčí povolení k plavání)Březen 

Canisterapie

Plán canisterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  

7.3. 2016 

       1 hod. 

14.3. 2016

       1 hod.

21.3. 2016

       1 hod.

28.3. 2016


       1 hod.

7. 3. 2016 - Hodina zaměřená na upevňování zvládnutých úkolů s pejskem, zapojily se i nejmladší děti - nejprve s ostychem, pak následovala radost ze společných chvil a práce se psem. Děti klidné, dobře naladěné.

14. 3. 2016 - Opakování povelů, vodění psa, samostatně prováděné úkony jednotlivých dětí se psem. Akce - povel - splnění - pochvala - odměna

21. 3. 2016 - Hodina zaměřená na opakování dovedností, zkušeností, ale i vědomostí o péči o psa - přítele člověka. Dlouho probírána otázka - co to znamená - nejlepší přítel člověka = pes. Zakončeno polohováním se psem.

28. 3. 2016 - Hodina zaměřená na opakování dovedností, zkušeností, ale i vědomostí o péči o psa - děti pracovaly ve skupinkách, trénování vzájemného respektu, poslušnosti nejen psí, ale i dětské

HIPOTERAPIE 

Plán hipoterapií pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  

3.3. 2016 

       1 hod. 

31.3. 2016

       1 hod.3.3. 2016 - Zopakování základních pravidel bezpečnosti, jak se chovat, jak zacházet s ochrannými pomůckami, jak přistupovat ke koním. Venkovní aréna - úvodní příprava koně - střídání dětí na 4 koních - aktivní jízda -kůň na cíl, udržování správné vzdálenosti mezi koňmi, obrátky, upevňování správného držení těla - koordinace pohybů jezdec x kůň.

31. 3. 2016 - Základní pravidla a povely - děti zvládají naučené, dokáží se pohybovat dle pravidel kolem koně, dokáží samostatně osedlat a přivést koně do arény jen pod dohledem, bez dopomoci.Jízda v sedle, řazení koní vedle sebe, za sebou


Plavání  

Plán plavání pro Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně                  

4.3. 2016 

       

11.3. 2016

      

18.3. 2016

       

23.3. 2016

26.3.2016 


4.3. 2016 - rozplavba - prostřídat všechny styly, správné dýchání, přeplavání bazén na čas, volné plavání - tobogán, první pomoc při tonutí.

11.3. 2016 - rozplavba, hodina zaměřena na styl - prsa 2. družstva - plovací desky a kopání nohou - plavba na čas, První pomoc při tonutí.

18.3.2016 - rozplavba, správné dýchání, zaměřeno na styl kraul, potápěčské brýle - lov puku na mělčině, skákání šipky, slalom v plavání mezi protihráči, první pomoc - zástava dechu, volné plavání - tobogán.

24.3. 2016 - Rozplavba, skok šipky + výlov puku z hloubky + brýle, plavecká štafeta na čas, zaměřeno na styl znak, první pomoc - masáž srdce, plavání na čas

26.3. 2015 - Rozplavba, kompletní záchrana tonoucího, plavání pod vodou bez skoku - kdo nejdál, šlapání vody - na výdrž, kotoul ve vodě, volné plavání + tobogán, plavba na čas