Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

V rámci projektu "Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi
CZ. 11/MGS/070


Podpořeno grantem z Norska
Supproted by grant from Norway

 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánková 430
ředitelka: Mgr. Martina Košťálová


 

Květen

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

15.5. 2015 

               1 hod.


22.5. 2015

               1 hod.
 

29.5. 2015

               1 hod. 
 

15.5. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. Proběhlo na školním hřišti, žáci vodili psa, hladili, krmili a současně s těmito aktivitami probíhalo polohování.

22.5. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. S žáky probíhalo polohování.

29.5. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 8 žáků. Hlazení psa, polohování, nošení pomůcek, kartáčování.Červen 

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       


5.6. 2015 

         1 hod.

12.6. 2015 

         1 hod.

19.6. 2015

          1 hod.

26.6. 2015

          1 hod.

5.6. 2015 - Canisterapie se zúčastnili 4 žáci. Doteková terapie, házení míčkem.

12.6. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. Doteková terapie, házení míčkem.

19.6. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. Polohování, aktivace

26.6. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. Polohování, házení míčkem, hlazení psa

Hipoterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

19.6. 2015   

              1 hod.  


19.6. 2015 - Ježdění na koních se dne 19.6.2015 zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

Pohybové aktivity  

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

24.6. 2015   

              2 hod.  

24.6. 2015 - Aktivity se zúčastnili 4 žáci. Fyzioterapeutka Vladimára Virostková s nimi prováděla protahovací cviky a masáže.ZÁŘÍ

Hipoterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

7.9.2015 

                          2 hod.

9.9.2015 

                          2 hod. 

14.9.2015

                          2 hod.

16.9.2015

                          2 hod.

21.9.2015

                          2 hod.

30.9.2015

                          2 hod.


7.9. 2015 - Ježdění na koních se dne 19.6.2015 zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

9.9. 2015 - Ježdění na koních se dne 9.9. 2015 zúčastnilo  5 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

14.9. 2015 - Ježdění na koních se dne 14.9. zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, v ohradě ,hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

16.9.2015 - Ježdění na koních se dne 16.9. 2015 zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

21.9. 2015 - Ježdění na koních se dne 21.9. 2015 zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.

30.9. 2015 - 0Ježdění na koních se dne 30.9. 2015 zúčastnilo  6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.


canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

25.9.2015 

                          2 hod.

29.9.2015 

                          2 hod

25.9. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 8 žáci. Doteková terapie, házení míčkem,polohování.

29.9. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 6 žáků. Polohování,doteková terapie, házení míčkem.


keramika

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

14.9.2015 

                          2 hod.

21.9.2015 

                          2 hod

14.9. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnilo 5 žáků, kteří pracovali s hlínou, tvořili berušky a práce se jim líbila.

21.9. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili 4 žáci ZŠS. kteří pracovali s hlínou, tvořili ryby a práce se jim líbila.


fyzioterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       

4.9.2015 

                          2 hod.

18.9.2015 

                          2 hod

4.9. 2015 - Aktivity se zúčastnili 3 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda.

18.9. 2015 - Aktivity se zúčastnili 3 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda, cvičení podle Bobatha.

plavání

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430                       


9.9.2015 

                          2 hod.

16.9.2015 

                          2 hod. 

23.9.2015

                          2 hod.

30.9.2015

                          2 hod.

9.9. 2015 - Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

16.9. 2015 - Plavání se zúčastnilo 6 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob, skoky do vody.

23.9. 2015 - Z důvodu nemocnosti žáků se plavání se zúčastnili 3 žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

30.9. 2015 - Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


Říjen

Hipoterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

5. 10. 2015 

                          2 hod.

7. 10. 2015 

                          2 hod. 

12.10. 2015

                          2 hod.

14. 10. 2015

                          2 hod.

29. 10. 2015

                          2 hod.

21. 10. 2015

                          2 hod.

26. 10. 2015

                          2 hod.


5. 10. 2015 - Ježdění na koních se dne 5.10. 2015 zúčastnilo 6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodinaprobíhala od 12,30- 14,30 hod.


7. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.

12. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.

14. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.

19. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.

21. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice.
Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.

29. 10. 2015 - Ježdění na koních se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Při terapii probíhala jízda ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina proběhla v době  od 12,30-14,30 hod.


Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   


5. 10. 2015 

                          2 hod.

12. 10. 2015 

                          2 hod. 

15. 10. 2015

                          2 hod.

19. 10. 2015

                          2 hod.

23. 10. 2015

                          2 hod.


5. 10. 2015 - Canisterapie se zúčastnili 3 žáci. S žáky probíhalo polohování.

12. 10. 2015 - Canisterapie se zúčastnili 3 žáci. S žáky probíhalo polohování.

15. 10. 2015 - Canisterapie se zúčastnili 4 žáci. S žáky probíhalo polohování a hry se psem.

19. 10. 2015 - Canisterapie se zúčastnili 3 žáci. S žáky probíhalo polohování a hry se psem.

23. 10. 2015 - Canisterapie se zúčastnili žáci MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. S žáky probíhalo polohování a hry se psem.


KeramiKA

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   


5. 10. 2015 

                          2 hod.

12. 10. 2015 

                          2 hod. 

19. 10. 2015

                          2 hod.


5. 10. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili žáci 2.C. Tvořili obrázky. Z práce byli nadšení.

12. 10. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili žáci 4.B. Pracovali s hlínou,váleli hlínu. Z práce byli nadšení.


19. 10. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili žáci 3.B. Seznamovali se s hlínou, "hňácali", váleli hlínu, modelovali. Z práce byli nadšení.


Fyzioterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430

2. 10. 2015 

                          2 hod.

15. 10. 2015 

                          2 hod. 


2. 10. 2015 - Aktivity se zúčastnili 3 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, protahovací cviky.

15. 10. 2015 - Aktivity se zúčastnili 4 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla Vojtovu metodu a cvičení na míči.


Plavání

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430


7. 10. 2015 

                          2 hod.

14. 10. 2015 

                          2 hod. 

21. 10. 2015

                          2 hod.

7. 10. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

14.10. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


21. 10. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.LISTOPAD 

Hipoterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

4. 11. 2015 

                         

9. 11. 2015 

                           

11. 11. 2015

4. 11. 2015 - Ježdění se zúčastnilo 6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.9. 11. 2015 - Ježdění se zúčastnilo 6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.


11. 11. 2015 - Ježdění se zúčastnilo 6 žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice. Ti se zúčastnili jízdy ve volném výběhu, hlazení a hřebelcování koně. Hodina probíhala od 12,30- 14,30 hod.


CANISTERAPIE

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

6. 11. 2015 

                         

13. 11. 2015 

                           

20. 11. 2015

6.11. 2015 - Canisterapie probíhala ve dvou třídách MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování.


13. 11. 2015 - Canisterapie probíhala ve dvou třídách MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování.


20. 11. 2015 - Canisterapie probíhala v MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování.


FYZIOTERAPIE

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   


4. 11. 2015 

                         

16. 11. 2015 

4. 11. 2015 - Se žáky p. fyzioterapeutka prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtovu metodu.


16. 11. 2015 - Se žáky p. fyzioterapeutka prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtovu metodu.


kERAMIKA

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   


2. 11. 2015 

                         

9. 11. 2015 

                          

16. 11. 2015

                          

30. 11. 2015

                          

2. 11. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili 4 žáci ZŠS. Dokončovali výrobky z minulé hodiny.

9. 11. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili 5 žáků ZŠS. Dokončovali výrobky z minulé hodiny.

16. 11. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté. Dokončovali výrobky z minulé hodiny.

30. 11. 2015 - Keramické dílničky se zúčastnili žáci ZŠS a dokončovali výrobky z minulé hodiny.

pLAVÁNÍ

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   


4. 11. 2015 

                         

11. 11. 2015 

                          

18. 11. 2015

                          

25. 11. 2015


4. 11. 2015 -  Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


11. 11. 2015 -  Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


18. 11. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob, skoky do vody.


25. 11. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob, skoky do vody.Prosinec

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

4. 12. 2015
11. 12. 2015

4. 12. 2015 - Canisterapie se zúčastnilo 7 žáků. Doteková terapie, házení míčkem.

11. 12. 2015 - Canisterapie se zúčastnili žáci ZŠS. Doteková terapie, házení míčkem.

Fyzioterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

4. 12. 2015
18. 12. 2015


4. 12. 2015 - Aktivity se zúčastnili 4 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda.

18. 12. 2015 - Aktivity se zúčastnili žáci ZŠS. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda.

Plavání

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

9. 12. 2015
16. 12. 2015

9. 12. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

16. 12. 2015 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

Arteterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

4. 12. 2015

4. 12. 2015 - Aktivity se zúčastnili žáci Praktické školy jednoleté a dvouleté. Práce se jim velmi líbila.

LEDEN 

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

8. 1. 201
15. 1. 2016

8. 1. 2016 - Canisterapie probíhala v MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování

15. 1. 2016 - Canisterapie probíhala v MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování

PLAVÁNÍ 

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

6. 1. 2016
13. 1. 2016
20. 1. 2016
27. 1. 2016

 6. 1. 2016 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


13. 1. 2016 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, skoky do vody, vytrvalostní plavání volný způsob.


20. 1. 2016 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, skoky do vody,  plavání volný způsob.


27. 1. 2016 - Plavání se zúčastnili žáci Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, skoky do vody,  plavání volný způsob.
ÚNOR 

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

5. 2. 2016
12. 2. 2016

5.2. 2016 - Canisterapie probíhala v MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování.


12.2. 2016 - Canisterapie probíhala v MŠ,ZŠ a PrŠ Strakonice. Doteková terapie, házení míčkem, polohování.

PLAVÁNÍ 

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

3. 2. 2016
10. 2. 2016
24.2. 2016


3. 2. 2016 - Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


10. 2. 2016 - Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


24.2. 2016 - Plavání se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.


Březen 

Canisterapie

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

4. 3. 2016
11. 3. 2016
18.3. 2016  

4. 3. 2016 - Canisterapie se zúčastnili 4 žáci. Doteková terapie, házení míčkem.
11. 3. 2016 - Canisterapie se zúčastnili 4 žáci. Doteková terapie, házení míčkem.
18.3. 2016 - Canisterapie se zúčastnili 4 žáci. Doteková terapie, házení míčkem.

FYZIOTERAPIE 

MŠ, ZŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430:   

2.3. 2016

2.3. 2016 - Aktivity se zúčastnili 3 žáci. P. fyzioterapeutka s nimi prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtova metoda.

plavání

2.3. 2016
9.3. 2016
16.3. 2016
23.3.2016
30.3. 2016

.

2.3. 2016 - Plavání se zúčastnili  žáci, Praktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu v plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

9.3. 2016 - Plavání se zúčastnili  žáci raktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

16.3. 2016 - Plavání se zúčastnili  žáci Paktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

23.3.2016 - Plavání se zúčastnili  žáci raktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.

30.3. 2016 - Plavání se zúčastnili  žáci raktické školy dvouleté, probíhala příprava na speciální olympiádu plavání, štafeta, vytrvalostní plavání volný způsob.